تحقق هدفگذاری استان در حوزه اشتغال با همکاری بانک ها میسر شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار با اشاره به هدفگذاری ایجاد ۱۰ هزار شغل در استان طی سال جاری و پیشی گرفتن آمار اشتغال ایجادشده از این رقم تصریح کرد: این نتیجه رضایتبخش

ادامه مطلب »