بعد از انتقاد رهبری دلم به حال رئیس صداوسیما سوخت/ جای او بودم کلید سازمان را در نگهبانی می‌گذاشتم و می‌رفتم

فعال رسانه‌ای اصولگرا درباره عملکرد صداوسیما و انتقاداتی که درباره آن وجود دارد، گفت: اگر جای رئیس سازمان صداوسیما بودم، همان بعد از سخنرانی مقام معظم رهبری کلید سازمان را در نگهبانی می‌گذاشتم، می‌رفتم و

ادامه مطلب »