برگزاری جلسه هماهنگی طرح بسیج سلامت نوروزی در اهر

با حضور دستگاه های اجرایی شهرستان اهر جلسه هماهنگی برون بخشی طرح بسیج سلامت نوروزی با هدف ارتقاء سطح بهداشت شهرستان و استقبال از مسافران نوروزی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری کتاب برتر در آذربایجان

ادامه مطلب »