طمسئولیت‌های بزرگ اجتماعی در کشور بصورت نانوشته بر دوش جوانان است

استاندار آذربایجان غربی در جشنواره حضرت علی اکبر(ع) گفت: مسئولیت‌های بزرگ اجتماعی در کشور بصورت نانوشته بر دوش جوانان است. به گزارش کتاب برتر آذربایجان غربی، محمد مهدی شهریاری در جشنواره حضرت علی اکبر(ع) و

ادامه مطلب »