9 ماه دوم بهتر از 9 ماه اول


بررسی آمار فروش فیلم‌ها در نه ماهه اول سال ٩٧ نشان می دهد که میزان فروش فیلم ها و تعداد مخاطبان سینما نسبت به مدت مشابه در سال ٩٦ افزایش داشته است.

به گزارش سرویس فرهنگ و هنر خبر گزاری کتاب برتر ، محمود اربابی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی اعلام کرد: سینمای ایران در نه ماهه نخست سال ١٣٩٧ به فروشی معادل٢٠٣ میلیارد و ٧٠٤ میلیون و ٣٧ هزار تومان رسیده است و در طی این مدت٢٣ میلیون و ٨٦ هزار و٢٣٤ نفر به تماشای فیلم های درحال اکران نشستند.

وی ادامه داد: میزان فروش فیلم های سینمایی در نه ماه نخست سال ٩٦ نیز معادل ١٤٢ میلیارد و ٤٧٤میلیون و ١٧١هزار تومان و تعداد تماشاگران ١٨ میلیون و ٣٠ هزار و ٦٦٥ نفر بوده است. 

 

اربابی با اشاره به افزایش مخاطبان و همچنین میزان فروش فیلم ها در سال ٩٧ افزود: بر اساس بررسی های معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی میزان افزایش فروش فیلم ها در نه ماهه ابتدایی سال ٩٧ نسبت به مدت مشابه در سال ٩٦ چهل و سه درصد و تعداد تماشاگران نیز در نه ماهه ابتدایی امسال نسبت به همین مدت در سال گذشته بیست و هشت درصد رشد داشته است. 

 

معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی همچنین با اشاره به فروش آذر ماه نیز گفت: میزان فروش سینمای ایران در آذر ماه سال ٩٧ معادل ١٨ میلیارد و ١٨٩ میلیون و ٨٩٧هزار تومان بوده و ٢ میلیون و ٨٥ هزار و ١٦٤نفر به تماشای فیلم های اکران شده نشستند.

 

وی با مقایسه آذرماه با مدت زمان مشابه سال ٩٦ اظهار کرد: این رقم در سال گذشته ١٦ میلیارد و ٧٢٧میلیون و ٥٤ هزار تومان بوده و ٢میلیون و ١٢٣هزار و ٧٤نفر به تماشای فیلم ها نشستند که بر این اساس در آذر ماه ٩٧ سینما ٩ درصد افزایش فروش و ٢درصد کاهش بیننده را شاهد بوده است.

 

اربابی در پایان تاکید کرد: اطلاعات از سامانه سینما شهر استخراج شده است و به علت به روز نشدن تمامی اطلاعات تفاوت اندکی در فروش آذر ماه پس از تکمیل اطلاعات دیده خواهد شد.