6.2 میلیون متر مکعب آب پشت سدهای سیستان و بلوچستان ذخیره شد


مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان گفت: 6.2 میلیون مترمکعب آب در پی بارندگی ها و سیلاب های اخیر در پشت سدهای جنوب این استان ذخیره شده است.

به گزارش خبرگزاری کتاب برتر ، اتابک جعفری اظهار داشت: براساس ثبت دستگاههای سنجش بارندگی، 10 میلیون متر مکعب میزان روان آبهای حاصل از بارندگی روزهای دوشنبه هفته گذشته تاکنون در جنوب سیستان و بلوچستان بوده که پنج میلیون متر معکب در پشت سد پیشین(سرباز) و 1.2 میلیون متر مکعب در پشت سد زیردان(چابهار) ذخیره سازی شد.

وی بیان کرد: ذخیره آب در پشت سدهای سیستان و بلوچستان امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 31 درصد کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان گفت: از مجموع 22 سد در دست بهره برداری در این استان هفت سد مخزنی و 15 سد تغذیه ای است.

جعفری افزود: مهمترین سدهای در دست ساخت در سیستان و بلوچستان شامل سد مخزنی کهیر(کنارک) با حجم 314 میلیون متر مکعب، سد تغذیه ای گوهرکوه(خاش) با حجم 10 میلیون متر مکعب و سد شهری کور (مهرستان) با حجم 103 میلیون متر مکعب است.

وی ادامه داد: با ساخت این سدها ظرفیت ذخیره سازی سدهای سیستان و بلوچستان به 2 میلیارد و 400 میلیون متر مکعب افزایش خواهد یافت.