55 هزار مترمربع از اراضی ملی قم رفع تصرف شد


مدیرکل راه و شهرسازی قم، عملکرد یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در استان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: طی 2 سال گذشته، بیش از 55 هزار مترمربع از اراضی ملی در قم رفع تصرف شده است.

به گزارش خبرگزاری کتاب برتر از قم به نقل از از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قم، حسن صبوری گفت: در سال 95 بیش از 2 هزار مترمربع، در سال 96 بیش از 43 هزار مترمربع و در سال 97 نیز 10 هزار متر مربع از اراضی ملی در قم رفع تصرف و تعرض و به بیت المال بازگردانده شده است.

وی گفت: ارزش اراضی رفع تصرف شده از ابتدای شروع به کار یگان حفاظت از اراضی دولتی(سال 95 تاکنون) بالغ بر 10 میلیارد ریال است.

صبوری همچنین ادامه داد: پیشگیری از تصرف اراضی ملی باید در راس فعالیت‌های یگان حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد و قبل از تصرف و تشکیل پرونده قضایی، پیشگیری انجام شود تا تخلفی صورت نگیرد.

وی اضافه کرد: ازتشکیل یگان حفاظت درسازمان ملی زمین ومسکن نزدیک به سه سال می گذرد و عملکرد این یگان در استان و نحوه همکاری با مراجع قضایی، انتظامی و به خصوص شهروندان، خوب و مناسب ارزیابی می شود.

صبوری اذعان کرد: از اراضی دولتی که میراث گذشتگان است باید حفاظت و نگهداری کنیم و جلوی تصرفات را بگیریم.

وی افزود: بخاطر ارزش افزوده زمین هایی که در حوزه اراضی ملی می باشد تصرفات زیادی توسط افراد سودجو انجام می شود و وظیفه ما ابتدا پیشگیری و در صورت تصرف تشکیل پرونده قضایی و اجرای حکم می باشد.

صبوری گفت: در حوزه مدیریت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی بیش از 90 درصد پرونده ها مربوط به تصرف اراضی ملی است و و از زمان تشکیل یگان حفاظت فعالیت های خوبی انجام شده است.

وی تصریح کرد: در برابر تصرفات باید برخورد و از طریق قانون و اجرای حکم اموال بیت المال را حفظ کنیم البته باید به گونه ای باشد که تبعات اجتماعی نداشته باشد.

صبوری در خصوص اقدام های یگان حفاظت از اراضی دولتی استان اظهار کرد: از سال 95 تاکنون 75 مورد گزارش مردمی تخلف، تعرض و تصرف اراضی دولتی به این یگان اعلام شده است و طی این مدت 16 مورد وقوع تصرف و تعرض داشته ایم و در این رابطه 13 تن دستگیر و بازداشت شده اند.