289 میلیون دلار فرآورده پتروشیمی از استان مرکزی صادر شد


289 میلیون دلار انواع فرآورده های پتروشیمی این استان در سال گذشته به نقاط مختلف جهان صادر شد.

به گزارش کتاب برتر از اراک معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزیگفت: بیشترین محموله های پتروشیمی استان پارسال به کشورهای ترکیه، افغانستان، آذربایجان، رومانی، ارمنستان، ازبکستان و روسیه ارسال شده است. 

جعفر اصغری افزود: صادرات فرآورده های پتروشیمی استان مرکزی در سال گذشته نسبت به مشابه قبل آن بیش از یک درصد رشد داشته و امسال نیز صادرات بیش 300 میلیون دلاری این محصول هدفگذاری شده است. 

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی بیان کرد: مجموع صادرات فرآورده های پتروشیمی کشور در سال گذشته 15 میلیارد و 149 میلیون دلار بوده است که استان مرکزی با صادرات 289 میلیون دلار بیش از 2 درصد صادرات این محصولات را در کشور به خود اختصاص داده است.

وی افزود: سال گذشته بیش از یک میلیارد و 94 میلیون دلار انواع کالاهای غیر نفتی از استان مرکزی به نقاط مختلف جهان صادر شد که نسبت به مدت مشابه قبل بیش از 25 درصد رشد داشته است. 

اصغری، وزن صادرات غیر نفتی استان مرکزی در سال گذشته را هزار و 553 تن عنوان کرد و گفت: وزن محموله های صادراتی استان پارسال نسبت به مدت مشابه قبل آن حدود 24 درصد رشد داشته است. 

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با بیان اینکه کالاهای استان مرکزی در سال گذشته به 87 کشور جهان صادر شد، توضیح داد: افغانستان، ترکیه، عراق، پاکستان، ترکمنستان، ایتالیا، تونس، ارمنستان، قطر و آذربایجان بیشترین وارد کنندگان کالاهای استان مرکزی بودند.