14 فروردین آخرین مهلت ثبت اطلاعات در سامانه شهریه مدارس غیردولتی


بیات تاکید کرد :سامانه شهریه مدارس غیردولتی برای ثبت اطلاعات کتاب برترمه های این مدارس جهت تعیین شهریه سال تحصیلی آینده راه اندازی و فعال شده است و در صورتی که موسسان مدارس غیردولتی، تا زمان مقرر  اطلاعات لازم را در سامانه شهریه ثبت نکنند، شهریه آنها همان شهریه سال جاری لحاظ می شود.

وی با بیان اینکه موسسان مدارس غیردولتی برای ثبت اطلاعات در سامانه شهریه تا 14 فروردین ماه فرصت دارند، افزود: پس از اتمام مهلت و بسته شدن سامانه، امکان ورود اطلاعات میسر نخواهد بود. 

بیات ادامه داد: تلاش می کنیم تا شهریه سال تحصیلی آتی مدارس غیردولتی را زودتر از سنوات گذشته اعلام  کنیم تا خانواده ها و موسسان چالش کمتری نسبت به سال های قبل داشته باشند.

رئیس اداره مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی با اشاره به اینکه تعیین شهریه مدارس غیردولتی بر اساس شرایط ، امکانات و وضعیت هر مدرسه و متناسب با شاخص های آن آموزشگاه انجام می پذیرد گفت : مقطع تحصیلی، سطح فعالیت‌های آموزشی و پرورشی، کتاب برترمه‌های مدارس طی سال تحصیلی، فعالیت‌های فوق کتاب برترمه، فضای فیزیکی، تجهیزات ، ساعت آموزشی، تعداد کلاس، تعداد دانش‌آموز، ظرفیت نوسازی، میانگین حقوق و اجاره بها از جمله ملاک‌های الگوی تعیین شهریه است. وی افزود: تعداد عوامل اجرایی، ماه‌های پرداخت حقوق به معلمان و کارکنان، بیمه کارکنان، تعداد نیروهای آزاد و سایر هزینه‌ها و شاخص‌های آموزش و پرورش در فرم مشخصی تعیین شده و این شاخص‌ها الگوی تعیین شهریه هر مدرسه را تشکیل می دهد.

بیات با بیان اینکه شهریه متناسب با ساعات ارائه شده در قالب فعالیت‌های مدارس ارائه می‌شود، اضافه کرد: ساعات فوق کتاب برترمه آموزشی و پرورشی یکی از شاخص هایی است که از سوی موسسان مدارس ارائه و اعلام می‌شود و در تعیین شهریه دخیل می باشد.

رئیس اداره مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی ، ارتقای کیفیت آموزشی و سطح آموزشی و پرورشی مدارس به عنوان یکی از شاخص‌های تأثیرگذار در تعیین شهریه دانست و گفت: شورای تعیین نرخ شهریه منطقه با توجه به عملکرد مدرسه شاخص‌های کیفیت‌بخشی مدرسه را که در الگو پیش‌بینی شده بررسی و تکمیل می کند تا متناسب با امتیاز عملکرد مدارس غیردولتی شهریه تعیین شود.

بیات تصریح کرد: در هنگام ثبت‌نام میزان ساعات فعالیت‌های آموزشی و فوق کتاب برترمه به رویت اولیای دانش‌آموز می‌رسد و موسس مدرسه غیردولتی موظف است، مطابق کتاب برترمه آموزشی شهریه مصوب را با انعقاد قرارداد از اولیا اخذ و به حساب مدرسه واریز کنند.

رئیس اداره مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی گفت: شهریه مدارس غیردولتی پس از درج در سامانه، در کارگروه تعیین شهریه مناطق بررسی و تصویب می شود و باید به تأیید شورای کارگروه استان و وزارت آموزش و پرورش هم برسد.