​گزارش فعالیت کارگروه صیانت از حقوق ناشران و پدیدآورندگان منتشر شد


برای دریافت جدیدترین خبرها در زمینه کتاب و ناشران تلگرام کتاب برتر را دنبال کنید.
برترین سایت کتاب درایران

​محقق فعالیت کارگروه صیانت از حقوق ناشران و پدیدآورندگان منتشر شد

 

به محقق خبرگزاری کتاب ایران‌(کتاب برتر)به نقل از روابط عمومی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، پیرو مطالبات صنفی و همسو با وظایف و اهداف اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و پس از عقد تفاهم‌نامه با معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در دی ماه 1395 اعضای کارگروه صیانت انتخاب شده و این کارگروه آغاز به کار کرد.
 
کارگروه صیانت هر دو هفته یکبار با حضور قریب به بیست نفر از ناشران و موزعان و رئیس اتحادیه، در محل این اتحادیه برگزار می‌شود.
 
فعالیت کارگروه در پنج حوزه عملیاتی تعریف و مسئولیت هر حوزه به عهد‌ه تنی چند از اعضای گروه واگذار شده است. این پنج حوزه عبارتند از:
1) انتظامی و قضایی 
2) بازرسی، جمع‌آوری اطلاعات و نظارت   
3) فرهنگ‌سازی عدم تولید و عرضه کتاب قاچاق  
4)تأمین مالی عملیات اجرایی     
5) پیشگیری از کپی‌کاری کتاب (از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

اعضای این کارگروه، جهت بررسی موضوعات مطروحه تاکنون بالغ بر یکصد و پنجاه نفرساعت نشست داشته‌اند و همچنین جهت پیگیری امور اجرایی حوزه‌های مربوطه خارج از اتحادیه بیش از یکصدوشصت نفر ساعت وقت صرف گردیده است. لازم به ذکر است که در طراحی و اجرای عملیات توقیف کتاب‌های قاچاق مرحله اول (ابتدای خردادماه 97) قریب به هزار و هفتاد و پنج نفر ساعت زمان صرف شده است.

پس از اجرای عملیات توقیف کتاب‌های قاچاق مرحله اول ، در تاریخ 97/3/9 در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه پرونده شکایت تشکیل شد و در رابطه با این پرونده سه ناشر متضرر وکالت امر را به وکیل اتحادیه واگذار کردند و پس از بررسی پرونده توسط بازپرس و تفهیم اتهام به متهمین برای ایشان قرار وثیقه صادر شد.
امور قضایی مرتبط با عملیات یادشده ادامه دارد و محقق‌های آن متعاقبا منتشر خواهد شد.

لازم به یادآوری است، با توجه به تمهیداتی که گروه صیانت اتحادیه اندیشیده و طریقه اتخاذ شده برای اقامه شکایت از افراد خاطی و متهمان، وکیل اتحادیه به وکالت از ناشران متضرر از جرم ِتکثیر غیرقانونی و قاچاق کتاب، مبادرت به اقامه شکایت در مراجع ذی‌صلاح می‌کند.

 مساعدت و همراهی تمامی همکاران صنف در توفیق این مسیر،  ضروری است.