​گزارش تصویری ایبنا از دیدار احمد مسجد جامعی از درگذشتگان