۳۰۰ نیروی جدید در ادارات راه و شهرسازی استخدام می شوند


معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی گفت: ۳۰۰ نیروی جدید در ادارات راه و شهرسازی استخدام می شوند.

به گزارش خبرگزاری کتاب برتر ؛ سید سعید سید علایی ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه مدیر کل جدید راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه معاونت های جدید در وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده است، بیان کرد: معاونت های بازآفرینی شهری، معاونت ساختار فنی و معاونت هماهنگی و حمل و نقل از معاونت های جدید در وزارت راه و شهرسازی است.

وی عنوان کرد: ایجاد معاونت های جدید در راستای افزایش تخصصی کار کردن در بخش های مختلف راه و مسکن در سطح کشور بوده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: معاونت راهداری در سال ۹۵ از مجموعه وزارت راه و شهرسازی جدا و به بخش راهداری سپرده شد و زمینه برای تخصیصی کار کردن در این بخش نیز فراهم شد.

وی با اشاره به اینکه جذب نیروهای متخصص در مجموعه ادارات راه و شهرسازی کشور مورد توجه قرار گرفته است، بیان کرد: در سالجاری ۳۰۰ نیروی جدید به مجموعه راه و شهرسازی وارد می شوند.

آزمون استخدامی وزارت راه و شهرسازی در ۱۵ تیرماه برگزار می شود

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: آزمون استخدامی وزارت راه و شهرسازی در ۱۵ تیرماه برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه جذب نیروی متخصص نقش مهمی در افزایش کیفیت خدمات در سطح کشور دارد، بیان کرد: مشکل کمبود نیروی متخصص با جذب این تعداد نیروی جدید در مجموعه های وزارت راه و شهرسازی حل می شود.

وی تاکید کرد: پروژه راه آهن چهارمحال و بختیاری یکی از مهمترین پروژه های عمرانی در این استان به شمار می رود که زمینه ساز توسعه و پیشرفت این استان می شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: تمهیدات لازم برای اجرای این پروژه در این استان انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه به دنبال افزایش حقوق راهداران در سطح کشور هستیم، تاکید کرد: افزایش حقوق راهداران در حال پیگیری است.