گذرگاه شلمچه باز است


گذرگاه شلمچه در مرز ایران و عراق باز است و فعالیت همیشگی در آن جریان دارد.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری کتاب برتر، در پی انتشار شایعاتی مبنی بر بسته شدن مرز شلمچه، مقامات مسوول عراقی و ایرانی همزمان به این خبر واکنش نشان دادند.

خبرگزاری الفرات به نقل مدیر سازمان گذرگاه های مرزی عراق هر گونه توقف یا بسته شدن در گذرگاه مرزی شلمچه را رد کرد.

این مسوول عراقی گفته است که گذرگاه شملچه باز است و با تمام ظرفیت در بخش مسافر و کالا در حال فعالیت است.

به گزارش ایرنا، وی افزود: همه گذرگاه های استان بصره بجز بندر ام القصر باز است و فعالیت عادی در آن جریان دارد.