کمبود آمپول ایمونوگلوبین در کشور / شناسایی هپاتیت ویروسی تحت بررسی ویژه وزارت بهداشت


دکتر مرآت گفت :در حال حاضر مشکل در ارتباط با هپاتیت های ویروسی این است که برخی مبتلا به این بیماری هستند اما اطلاعی ندارند.

دکتر شاهین مرآت در افتتاحیه هجدهمین کنگره گوارش و کبد ایران در ارتباط با داروهای درمان هپاتیت B و C  گفت:«داروهای داخلی موجود در کشور که ارزان هم هست، برای درمان این دو بیماری کافی است. در مورد هپاتیت های ویروسی هم فقط یک دارو  به دلیل بسته شدن شرکت تولیدکننده با کمبود مواجه شده است.»

عضو انجمن گوارش و کبد ایران به کمبود آمپول ایمونوگلوبین اشاره کرد که  برای جلوگیری از دچار شدن فرزند مادران باردار مبتلا به هپاتیت یا پرستارانی که ممکن است با سرنگ آلوده به این ویروس مبتلا شوند مورد نیاز است که تلاش برای تأمین این آمپول انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه از هر هزار نفر، سه نفر مبتلا به هپاتیت سی هستند گفت:«برای ریشه کنی هپاتیت بی و سی اقدامات خوبی در کشور صورت گرفته است. هپاتیت Bکه بیش از 25 سال است واکسیناسیون آن در کشور انجام می گیرد و هپاتیت c نیز عملا امروزه درمان آن آسان شده است.»

مرآت افزود:«در حال حاضر مشکل در ارتباط با هپاتیت های ویروسی این است که برخی مبتلا به این بیماری هستند اما اطلاعی ندارند. شناسایی این بیماران در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفته و اقدامات مناسبی در این راستا انجام شده است.»