کشف و انهدام یک کوره زغال غیرمجاز در کوخرد بستک


به گزارش خبرگزاری کتاب برتر در هرمزگان ؛حامد احمدپور افزود: گنجایش کوره کشف شده ۲۴ مترمکعب بوده که بر اساس ماده ۴۹ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی شهرستان بطور کامل منهدم شد و مقداری چوب خشک درختان جنگلی نیز کشف شد.

 

وی با اشاره به نقش کلیدی جنگل‌ها در حفاظت از خاک و جلوگیری از فرسایش‌های ناشی از آب و باد و ایجاد ریزگردها گفت : پرونده متجاوزین به عرصه‌های طبیعی و جنگل‌ها در محاکم قضایی بطور جدی پیگیری می‌شود