کسب 65 مدال برون مرزی و داخلی توسط تکواندوکاران زنجانی خبر داد


ابوالفضل خدایی در این مجمع با اشاره به عملکرد این هیأت در بخش‌های مختلف، اظهار کرد: برگزاری کلاس های بازآموزی، برگزاری آزمون‌های ارتقای کمربند، آموزش ، برگزاری مسابقات استانی تکواندو، برگزاری کتاب برترمه‌های فرهنگی و … از جمله عملکردهای هیأت در سال گذشته بوده است.

به گزارش خبرگزاری کتاب برتر از استان زنجان؛ رئیس هیأت تکواندوی استان زنجان در مجمع عادی و سالیانه این هیأت:تکواندوی زنجان در پومسه و رده سنی خردسالان و نوجوانان همیشه روی سکو بوده استکسب 65 مدال برون مرزی و داخلی توسط تکواندوکاران زنجانی

ابوالفضل خدایی در این مجمع با اشاره به عملکرد این هیأت در بخش‌های مختلف، اظهار کرد: برگزاری کلاس های بازآموزی، برگزاری آزمون‌های ارتقای کمربند، آموزش ، برگزاری مسابقات استانی تکواندو، برگزاری کتاب برترمه‌های فرهنگی و … از جمله عملکردهای هیأت در سال گذشته بوده است.

 وی با بیان اینکه برای نخستین بار با خرید هوگوی الکترونیکی مسابقات استانی با حضور بیش از 2 هزار نفر برگزار شده است، تصریح کرد: کمیته فرهنگی هیأت چندین سال در زمره استان‌های برتر کشور در این بخش بوده است.

 رئیس هیأت تکواندوی استان زنجان با اشاره به اینکه یک مدال نقره جهانی و چهار مدال آسیایی سال گذشته توسط ورزشکاران زنجانی کسب شده است، گفت: همچنین تکواندوکاران زنجانی 60 مدال مسابقات قهرمانی کشور را نیز در سال 1396 کسب کردند. 

 خدایی به حضور  محمد علوی و نگار مددخانی دو مربی زنجانی به عنوان مربی و سرمربی در تیم‌های ملی اشاره  کرد و گفت: این حضورها با حمایت و مساعدت شخص رئیس و اعضای فدراسیون بوده است.