کتاب برترمه مدیریت اضطراری برق شهرستان‌های آذربایجان غربی/ ۳ مرداد


کتاب برترمه زمان‌بندی قطع برق شهرستان‌های مختلف برق استان آذربایجان غربی در روز چهارشنبه ۳ مرداد اعلام شد.

به گزارش کتاب برتر آذربایجان غربی، شرکت توزیع برق استان کتاب برترمه زمان بندی قطع برق شهرستان های مختلف استان را برای روز چهارشنبه ۳ مرداد اعلام کرد.

ارومیه | چالدران | شوط | اشنویه | چایپاره | پلدشت | پیرانشهر | سردشت | شاهین‌دژ | نقده | بوکان | تکاب | مهاباد | ماکو | میاندوآب | سلماس | خوی

برای مشاهده کتاب برترمه زمان بندی بر روی نام شهرستان کلیک کنید.