کتاب‌خوانی به صرف قهوه و چای


برای دریافت جدیدترین خبرها در زمینه کتاب و ناشران تلگرام کتاب برتر را دنبال کنید.
برترین سایت کتاب درایران

 

محققی از کافه کتاب سیار تیتیل؛

 

تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۲۲

 

 

هر فردی که دوست داشته باشد از ما کتاب به امانت بگیرد فقط کافی است اسم و مشخصات خود را بگوید و یک تلفن همراه به ما بدهد تا در دفتر ثبت شود. ما به او یک کارت می‌دهیم که…