کاهش سهمیه آب باغات حاشیه زاینده رود


مدیر امور باغات جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به تشدید خشکسالی و افت منابع آب استان، سهمیه آب باغات حاشیه زاینده رود از 85 میلیون به 40 میلیون لیتر در سال جاری کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری کتاب برتر ؛ابراهیم شیرانی وسعت باغات شهرستان های بن و سامان در حاشیه زاینده رود را 20 هزارهکتار برآورد کرد و گفت: این میزان آب تخصیص برای حفظ بنیه درختان تا رسیدن به بارش سال زراعی آینده در نظر گرفته شده است.

وی باغات مثمر حاشیه زاینده رود را قطب بزرگ تولید میوه سردرختی و رتبه نخست تولید بادام مامایی کشور دانست و گفت: کم آبی تاثیر مستقیمی بر کمیت تولید محصولات باغی در سال زراعی جاری خواهد گذاشت.

مدیر امور باغات جهادکشاورزی چهارمحال وبختیاری مدیریت خوب در نحوه آبیاری و استفاده از سیستم آبیاری نوین قطره ای را از عمده دلایل جبران کم آبی در باغات این استان عنوان کرد.

شیرانی، انعقاد تفاهم نامه شرکت توزیع برق با باغداران در راستای خاموشی های برق در مدیریت توزیع آب باغات را بی تاثیر ندانست.

وی وسعت باغ های مثمر استان را 38 هزار هکتار اعلام کرد و گفت: 30 درصد از این باغ ها قدیمی و نیازمند احیا و اصلاح است.

شیرانی از اجرای طرح آبیاری نوین (قطره ای) در 17 هزار هکتار از باغ های استان خبر داد و تاکید کرد: با کتاب برترمه ریزی های انجام شده تا پایان کتاب برترمه ششم توسعه، این باغ ها زیرپوشش آبیاری نوین قرار می گیرد.

سالانه در چهارمحال و بختیاری بیش از یک میلیون و 500 هزار تن محصولات باغی، زراعی، دامی و شیلات تولید می شود، سطح زیر کشت استان 270 هزار هکتار با 66 هزار بهره بردار است.