کامبیز مهدی زاده فرساد معاون وزیر و رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شد


کامبیز مهدی زاده فرساد با حکمی از سوی رضا رحمانی به سمت معاون وزیر و رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور منصوب شد.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری کتاب برتر،به نقل از شاتا، وزیر صنعت ، معدن و تجارت ضمن تقدیر از تلاش های راضیه لک رییس سابق سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در متن حکم کامبیز مهدی زاده فرساد آورده است:

با توجه به تعهد، تخصصی و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت « معاون وزیر و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره‌گیری از توانایی‌های موجود در انجام وظایف محول موفق و مؤید باشید.

خداوند بر توفیقات شما در سایه توجهات حضرت ولیعصر بیافزاید.