پیش‌بینی دقیق رییس‌ دفتر رییس‌جمهور درباره بازی ایران و مراکشویژه کتاب برترمه جام جهانی عنوان کتاب برترمه‌ای است که خبرگزاری کتاب برتر از ابتدای جام جهانی تا انتهای آن به صورت بسته‌های خبری، حاشیه‌ای و گزارشی چند دقیقه‌ای با حجم پایین برای مخاطبان خود تولید و منتشر می‌کند.