پیشکسوتان ورزشی گنجینه های طلایی روستا هستند


همایش تجلیل از پیشکسوتان ورزشی به میزبانی دهیاری و شورای اسلامی قمصر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری کتاب برتر تهران، محمود مالمیر رییس شورای اسلامی قمصر در مراسم تجلیل از پیشکسوتان و ورزشکاران روستا ضمن تبریک اعیاد شعبانیه بیان کرد: تجلیل از ورزشکاران جزء وظایف اصلی همه ی ما است زیرا باعث ایجاد و گسترش فرهنگ پهلوانی و ورزشی می شود.

مالمیر ادامه داد: همه ی ورزشکاران مورد احترام ماهستند اما پیشکسوتان مانند گنجینه های طلایی در روستا محسوب می شوند که باید بیش از پیش مورد احترام واقع شوند.