پیام رسان ایتا دولتی نیست


رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال نسبت به خبر دولتی بودن پیام رسان داخلی ایتا واکنش نشان داد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری کتاب برتر، در پی انتشار خبر دولتی بودن پیام رسان داخلی ایتا ، دکتر سید مرتضی موسویان، رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال این خبر را تکذیب کرد. 

موسویان گفت:« پیام رسان داخلی ایتا توسط یکی از موسسات فرهنگی دیجیتال که خصوصی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است ایجاد شده و تا این زمان نیز از هیچ حمایت مالی و تجهیزاتی برخوردار نبوده است.»