پرتاب گاز اشک‌آور در پارلمان


در زمانی که پارلمان کوزوو قصد داشت تا محدوده جدید مرزی خود با مونته‌نگرو را به تصویب برساند، شخصی گاز اشک‌آور در داخل پارلمان پرتاب کرد.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری کتاب برتر، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این گاز اشک‌آور زمانی پرتاب شد که نمایندگان کوزوو قصد داشتند تا رای‌گیری را که چندین ماه است با مخالفت شدید اپوزیسیون چپ ملی‌گرا روبرو شده است، به تصویب برسانند.

شخص و یا اشخاصی که این گاز اشک‌آور را پرتاب کردند مشخص نشده‌اند، ولی این گاز اشک‌آور از سمت صندلی‌های نمایندگان حزب چپ ملی‌گرا پرتاب شده بود.

پس از پرتاب این گاز اشک‌آور جلسه چند دقیقه‌ای به تعویق افتاد، اما به سرعت جلسه پارلمان مجدداً آغاز شد، اما با پرتاب یک گاز اشک‌آور دیگر نمایندگان مجبور شدند سالن را سریعاً ترک کنند.

ماموران پلیس پس از این پرتاب گاز اشک آور، صندلی‌های نمایندگان چپ ملی‌گرا را بازرسی کردند.