١٢٠٠ لاکپشت و ٣٠٠مار آبى در خودروى یک متخلف کشف و توقیف شد


جانوران وحشى، حیوانات تزئینى سفره هفت سین نیستند، از خرید آنها خوددارى کنید.

به گزارش خبرگزاری کتاب برتر از استان زنجان:

١٢٠٠ لاکپشت و ٣٠٠مار آبى از خودروى یک متخلف در میدان مرکزى میوه و تره بار تهران کشف و توقیف شد.

جانوران وحشى، حیوانات تزئینى سفره هفت سین نیستند، از خرید آنها خوددارى کنید.