ویدئویی متفاوت از آرزوی ناصر ملک مطیعی


تفاوت سینمای فعلی و گذشته

ویدئوی ذیل را جعفر پناهی در صفحه شخصی اش منتشر کرد که در آن مرحوم ناصر ملک مطیعی به نکات جالبی در خصوص سینمای امروز و آرزوهایش اشاره دارد.