هیئت جوانان متوسلین به حضرت علی اکبر ( علیه السلام ) – شیان