هوای پایتخت سالم است


امروز جمعه -1 تیرماه- هوای پایتخت سالم اعلام شده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری کتاب برتر، براساس اعلام مرکز کنترل کیفیت هوا، میانگین شاخص کیفیت هوا در 12 ساعت گذشته برای میانگین کل ایستگاه‌ها روی عدد 96 قرار دارد که نشان از هوای سالم تهران دارد.