هوای تهران همچنان در شرایط ناسالم


کیفیت هوای تهران امروز نیز در شرایط ناسالم برای گروه های حساس جامعه قرار دارد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری کتاب برتر، هوای تهران امروز پنجشنبه 1 آذر در شرایط ناسالم برای گروه های حساس جامعه بوده و متوسط شاخص کیفیت هوا طی ۲۴ ساعت گذشته روی عدد 110 قرار داشته است.

براساس این گزارش، اگر شاخص کیفیت هوا بین ۰ تا ۵۰ باشد کیفیت هوا در وضع پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ وضع سالم و ۱۰۰ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس(بیماران قلبی،‌ ریوی، سالمندان و کودکان)، ۱۵۰ تا ۲۰۰ ناسالم برای تمام افراد جامعه و ۲۰۰ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم خواهد بود.