همايش تاریخ هخامنشی امروز: کارنامه و افق‌های پژوهشی


برای دریافت جدیدترین خبرها در زمینه کتاب و ناشران تلگرام کتاب برتر را دنبال کنید.
برترین سایت کتاب درایران

 

 

تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۲۵

 

 

«تاریخ هخامنشی امروز: کارنامه و افق‌های پژوهشی» امروزدوشنبه 28 آبان باسخنرانی پروفسور پیر بریان دردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد.

همايش تاریخ هخامنشی امروز: کارنامه و افق‌های پژوهشی