هفت‌باغ علوی کرمان | خبرگزاری کتاب برترعکاس:

کیومرث جعفری«محور گردشگری ملی هفت باغ علوی» دو شهر تاریخی و زیبای کرمان و ماهان را به هم متصل می کند ، کار ساخت این محر ملی گردشگری به عنوان یکی از محورهای توسعه آینده کرمان و جنوب شرق ایران از سال 1378 آغاز شد و هم اکنون به مرحله‌ای رسیده که هرساله مهمان حضور گردشگران بسیاری است.