هدف قانون کشور یهود کوچ اجباری فلسطینیان است


حزب الله لبنان با محکوم کردن تصویب قانون «کشور یهود» در پارلمان رژیم صهیونیستی، هدف از آن را محروم کردن فلسطینیان آواره از بازگشت به سرزمین خود و کوچ اجباری باقیمانده آنها دانست.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری کتاب برتر، حزب الله در بیانیه ای که عصر جمعه منتشر شد، تاکید کرد که قانون موسوم به «کشور یهودی» که در پارلمان اسرائیل تصویب شد در ادامه سیاست ها و اقدامات پی در پی برای یهودی سازی کامل فلسطین اشغالی است.

حزب لله افزود: این قانون به طور گسترده راه را برای آوردن یهودیان از نقاط مختلف جهان و اسکان آنها به جای ساکنان واقعی فراهم می سازد تا یهودی بودن دولت عبری تحکیم و مساله فلسطین و در راس آن قدس اشغالی معدوم شود.

این حزب با نژادپرستانه خواندن قانون اخیر، تاکید کرد که ملت فلسطین از همه طیف ها و دیدگاه هایش با توکل بر خدا، اعتماد به نفس، پایبندی به مقاومت و انتفاضه و بهره مندی از پشتیبانی همه آزادگان جهان قادر است تا این تجاوز جدید را ناکام و آن را تبدیل به پیروزی قاطع کند.

در این بیانیه آمده است: وحدت فلسطینیان، قوی ترین پاسخ به تکبر دشمن و قوانین آن است. 

حزب الله همچنین از ضعف موضع کشورهای عربی و اسلامی، مشغول بودن برخی از اعراب به جنگ های بیهوده علیه آزادی خواهان و مسابقه برای کسب دوستی و مصالحه با دشمن، ابراز اندوه کرد.