نیکولا سارکوزی دادگاهی می‌شود


دادگستری فرانسه علیه نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهوری پیشین فرانسه، اقامه دعوا کرد.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری کتاب برتر، دادگستری فرانسه علیه نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهوری پیشین فرانسه، اقامه دعوا کرده است.

او به اعمال نفوذ غیرقانونی متهم است.

او همچنین متهم است برای تأمین هزینه‌های کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱۲ از معمر قذافی پول دریافت کرده است.