نیروهای ائتلاف اصلا به فرودگاه الحدیده نرسیده اند/ محاصره مُتجاوِزین در الدریهمی


شیخ عبد الرحمن الجماعی جانشین استاندار الحدیده گفت که نیروهای متجاوز اصلا به فرودگاه الحدیده نرسیده اند.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری کتاب برتر، شیخ عبد الرحمن الجماعی جانشین استاندار الحدیده گفت که نیروهای متجاوز اصلا به فرودگاه الحدیده نرسیده اند.

وی افزود که نیروهای متجاوز در منطقه الدریهمی محاصره شده اند.

این مقام یمنی تصریح کرد: نیروهای متجاوز اخبار دروغ درباره پیروزی در ساحل غربی منتشر کرده اند.