نمایشگاه عکس (( جام جهانی ))عکاس:

فریبا نجاتی


نمایشگاه عکس (( جام جهانی )) در گالری آریانا در منطقه فرشته تهران برپا است که روایت ۵ عکاس ایرانی از جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ را در خود دارد . سعید زارعیان عکاس اعزامی خبرگزاری کتاب برتر در دومین حضور خود در جام جهانی یکی از عکاسان این نمایشگاه است .