نقد داستان‌های کوتاه در عصرانه کتاب


برای دریافت جدیدترین خبرها در زمینه کتاب و ناشران تلگرام کتاب برتر را دنبال کنید.
برترین سایت کتاب درایران

داستان‌های کوتاه نویسندگان در قالب سلسله کارگاه‌های «عصرانه کتاب» پنجشنبه هر هفته در فرهنگسرای اخلاق نقد و بررسی می‌شود.