نفرات برتر مسافت دوهزار متر مشخص شدند


در ادامه تست انتخابی تیم ملی آبهای آرام بانوان، قایقرانان در مسافت ۲۰۰۰ متر رقابت کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری کتاب برتر، تست مسافت ۲۰۰۰ متر در بخش کایاک و کانو به صورت تایم تریل برگزار شد و در پایان نفرات برتر به شرح زیر مشخص شدند:

 کایاک یکنفره ۲۰۰۰ متر:

1 هدیه کاظمی از هرمزگان با زمان ۱۰:۰۹.۸۶ دقیقه

2 ساجده تبریزی از تهران با زمان ۱۰:۱۲.۵۹ دقیقه

3 مونا ابراهیمی از تهران با زمان ۱۰:۳۲.۹۵ دقیقه

 کانوی یکنفره ۲۰۰۰ متر:

1 پریسا محمدزاده از گیلان با زمان ۱۲:۱۶.۳۲ دقیقه

2 فاطمه کرمجانی از کرمانشاه با زمان ۱۲:۲۴.۹۷ دقیقه

3 زیبا سماک حرفه از گیلان با زمان ۱۲:۵۳.۵۱ دقیقه

نفرات برتر تست انتخابی تیم ملی با نظر کادر فنی به اردوهای سال جدید دعوت خواهند شد.