نشست مشاورین امور بانوان و خانواده استان قم برگزار شد


نشست مشاورین امور بانوان و خانواده در دستگاه های اجرایی استان قم به میزبانی مرکز بهداشت استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری کتاب برتر از قم، این نشست با حضور مشاورین امور بانوان و خانواده دستگاه های اجرایی استان در سالن امام علی(ع) دانشگاه علوم پزشکی قم و به میزبانی معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد.

در این نشست که تمامی مشاورین امور بانوان و خانواده دستگاه های اجرایی استان حضور داشتند مباحث مربوط به جمعیت و خانواده مطرح و بحث و تبادل نظر شد.

همچنین با توجه به نامگذاری هفته اول تیرماه به نام مبارزه با مواد مخدر، موضوع مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد در جوانان و نوجوانان نیز مورد بررسی قرار گرفت.

معصومه ظهیری مدیرکل امور بانوان استانداری قم در این جلسه گزارشی از کتاب برترمه های این اداره کل ارائه و بر اجرای کتاب برترمه های دهه کرامت تاکید کرد.