نشست صمیمانه مدیر عامل خانه کتاب با هیئت مدیره انجمن داستان نویسان تهران