نشست زبان‌کاران زبان فارسی و فرصت‌های کارآفرینی


برای دریافت جدیدترین خبرها در زمینه کتاب و ناشران تلگرام کتاب برتر را دنبال کنید.
برترین سایت کتاب درایران

 

 

تاریخ انتشار : شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۱۴

 

 

دومین نشست زبان‌کاران زبان فارسی و فرصت‌های کارآفرینی در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود.

نشست زبان‌کاران زبان فارسی و فرصت‌های کارآفرینی

 

به محقق خبرگزاری کتاب ایران(کتاب برتر) این نشست با حضور و سخنرانی بنیان‌گذار شبکه مترجمین ایران، مصطفی سعیدنژاد، محمد اربابی، رئیس انجمن صنفی مترجمان، امیرحسین اکرمی، کارشناس معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و مهدی صالحی دره بیدی و دبیر انجمن ویرایش و درست‌نویسی برگزار می‌شود.

این نشست روز دوشنبه 30 مهر ۱۳۹۷، ساعت ۱۶ تا ۲۰، به نشانی خانه اندیشمندان علوم‌انسانی، سالن فردوسی برگزار می‌شود.