ملت ایران با درگذشت نوربخش انسانی زحمتکش و شریف را از دست داد


معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی درگذشت تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را که در حادثه رانندگی روز گذشته در استان گلستان طی سفر وزیر کار به این استان رخ داد، ضایعه ای سنگین برای خانواده تأمین اجتماعی برشمرد.

محمد حسن زدا، در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری کتاب برتر، خصوص دکتر نوربخش رئیس سازمان تأمین اجتماعی گفت:  ملت ایران  انسانی شریف، زحمتکش و پاکدست را از دست داد.

وی افزود: جامعه تأمین اجتماعی داغدار از دست دادن این عزیز هستند که جایگزینی ندارد و به راحتی نمی توان جای او  را پر کرد.

زدا با اشاره به اینکه در شرایط کنونی همه دچار شوک و اندوه شده اند و خیلی زود است که بتوان در مورد این مسائل صحبت کرد، افزود: خدمات ایشان آنقدر زیاد است که در یک گفتگوی کوتاه  نمی گنجد.

 معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی  این ضایعه بزرگ را به خانواده تأمین اجتماعی کل کشور تسلیت گفت.