مطمئن نیستم استعفا شهردار صرفا به دلیل بیماری بوده است


یک عضو شورای شهر تهران در مخالفت با استعفا شهردار تهران گفت: «از اینکه استعفا صرفا به دلیل بیماری بوده اطمینان ندارم»

به گزارش گروه اجتماع خبرگزاری کتاب برتر، عضو شورای شهر تهران، مرتضی الویری در مخالفت با استعفا شهردار تهران گفت: «بنده در شورای اول این فضا را تجربه کردم و از منصب شهرداری تهران استعفا کردم ولی ماجرا به این سادگی تمام نشد. مهم‌ترین شاخصه مدیریت آقای نجفی، مبارزه با فساد سازمان یافته در شهرداری تهران بود که قابل تقدیر است. یکی از شاهکارهای این دوره هفت ماهه پاکدستی  و مبارزه با فساد نهادینه شده در شهرداری است. بسیاری از بحث های پشت باجه ای جمع شد.»

او افزود: « تعلل در پذیرش استعفای آقای نجفی درست نیست و باید تکلیف شهر تهران هرچه سریعتر مشخص شود.فکر نکنیم با تغییر آقای نجفی هیچ اتفاقی نمی افتد.  وقتی یک مدیر عوض می شود، معاونان و مدیرانش تغییر می کند.»

او تصریح کرد: « دوستان توجه داشته باشند که در آستانه تدوین کتاب برترمه سوم هستیم که  مجموعه ای از اقدامات با مدیریت و تجربه بالای ایشان انجام شده. ما در میانه راه هستیم. مسئله بعد تعامل با دولت و مجلس است. در همین دوره هفت مصوبه به نفع شهرداری در مجلس تصویب شد که این مهم با وجود آقای نجفی اتفاق افتاد.»

او در آخر گفت: «از اینکه استعفا صرفا به دلیل بیماری بوده اطمینان ندارم.»