مسابقات کشتی با چوخه قهرمانی کشورعکاس:

ریحانه صادقی


مسابقات کشتی با چوخه قهرمانی کشور با حضور امیررضا خادم، معاون حقوقی، پارلمانی و امور استانهای وزارت ورزش و جوانان در شهرستان فیروزه در حال برگزاری است.