مراسم پنجاه پنجمین سالگرد شهدای 15 خرداد 1342عکاس:

پریسا میرباقری


به همت اداره ورزش و جوانان حوزه جنوبشرق تهران پنجاه پنجمین سالگرد شهدای 15 خرداد 1342 طی مراسمی با حضور جامعه ورزشی این منطقه در جنوبشرق تهران برگزار شد.