مراسم تجلیل از مدال آوران سال 96 با حضور رئیس کمیته ملی المپیکعکاس:

سید بهنام حسینی زهرائی


مراسم تجلیل از مدال آوران سال 96 استان خراسان رضوی با حضور رئیس کمیته ملی المپیک، استاندار خراسان رضوی، شهردار مشهد و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.