مراسم بزرگداشت پیوند اعضاء (جشن نفس)عکاس:

محمد جواد خادم حسینی – سکینه سلیمی


مراسم بزرگداشت پیوند اعضاء (جشن نفس) دوشنبه شب با حضور خانواده های اهداء کننده و گیرنده عضو در بوستان نفس در منطقه گلابدره تهران برگزار شد.