مراسم احیاء 740 درخت خیابان ولیعصر


شهردار تهران در مراسم احیا 740 درخت خیابان ولیعصر حضور پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری کتاب برتر، محمدعلی نجفی – شهردار تهران و زهرا صدر اعظم نوری،  شهربانو امانی و چند تن از ورزشکاران، هنرمندان و مدیران شهرداری در مراسم احیای ۷۴۰ درخت چنار  خیابان ولیعصر حضور پیدا کردند.