مدیرکل دفتر هماهنگی‌ هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش منصوب شد


«منصور اردستانی» طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش به عنوان نماینده وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری این وزارتخانه منصوب شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری کتاب برتر، «منصور اردستانی» طی حکمی از سوی سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش به عنوان نماینده وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری این وزارتخانه منصوب و جایگزین علی نقی حصنی شد.

در حکم اردستانی بر انجام وظایفی همچون «ایجاد هماهنگی و بازرسی از نحوه فعالیت هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در حوزه های ستادی و استانی و تهیه گزارش‌های لازم»، «بررسی صلاحیت اعضای هیأت‌ها و گروه‌های تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت‌ها برای مقامات ذی‌ربط»، «ارتباط منظم با دیوان عدالت اداری به منظور ایجاد هماهنگی در زمینه‌های مربوط»، «ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های هیأت‌های بدوی و تجدید نظر»، «ارائه پیشنهاد برای ایجاد یا حذف شعبه‌های هیأت‌ها در تهران و شهرستان‌ها»، «برگزاری جلسه هماهنگی بین هیأت‌های وزارتخانه در فاصله‌های زمانی مناسب»، «حضور مستمر در جلساتی که از سوی دبیرخانه هیأت عالی نظارت برگزار می‌شود برای ارائه گزارش‌های ماهانه از فعالیت‌های هیأت‌های مربوط» و «جمع‌بندی و تهیه گزارش‌های ادواری،‌ تجزیه و تحلیل کار هیأت‌ها از نظر کیفی و کمی و بررسی آرای صادره و راهنمایی هیأت‌ها» تأکید شده است.