مدارس کشور تا ۲۸ اسفند ماه دایر هستند


معاون مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: مدارس کشور در سال ۹۶، تا ۲۸ اسفند ماه دایر هستند.

به گزارش گروه اجتماعی کتاب برتر ،  مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد، نجات بهرامی معاون مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: مدارس کشور در سال ۹۶، تا ۲۸ اسفند ماه دایر هستند.

وی ادامه داد: تا ۲۸ اسفند ماه همان روال حضور دانش‌آموزان در مدارس وجود دارد و به مانند روزهای دیگر تحصیلی، درهای مدارس به روی دانش‌آموزان باز است.

بهرامی تأکید کرد: برای هر روز تحصیلی دانش‌آموزان کتاب برترمه‌ریزی شده و کتاب برترمه درسی و تحصیلی تنظیم شده است پس دانش‌آموزان از این فرصت استفاده کنند.