مخالفت فرمانداری ارومیه با انحلال باشگاه ورزشی شهرداری


هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان ارومیه در جلسه ای که به ریاست فرماندار ارومیه تشکیل شد، با انحلال باشگاه های ورزشی شهرداری ارومیه مخالفت کرد.

به گزارش کتاب برتر آذربایجان غربی، هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان ارومیه در جلسه ای که به ریاست فرماندار ارومیه تشکیل شد، با انحلال باشگاه های ورزشی شهرداری ارومیه مخالفت کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، بند یک صورتجلسه شماره ۱۰۰ مورخ ۹۷.۵.۲۲ شورای اسلامی شهر ارومیه درخصوص انحلال باشگاه های شهرداری ارومیه در جلسه مورخ ۹۷.۵.۳۰ هیات تطبیق مصوبات شهرستان ارومیه مطرح و اعضای هیات انحلال باشگاه های شهرداری ارومیه را خارج از حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی تشخیص و مصوبه را رد نمودند.