مجمع ملی سمن ها؛ راهی برای پیگیری مطالبات جوانان


تشکیل سندیکای جوانان در سالگرد چهلمین سال پیروزی انقلاب، یک نقطه عطف و اتفاق ویژه تلقی می شود که از این به بعد جوانان ملجأ و پناهگاه و نهادی را در اختیار دارند تا در چارچوب قانون مسائل خود را پیگیری کنند.

سجاد سالک در معرفی نقش سندیکای جوانان در مسیر پیگیری مطالبات جوانان کشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعی کتاب برتر  گفت: در دنیای توسعه یافته امروز، تشکل یابی رمز توسعه در نظر گرفته می شود و جوانان پیشرفت نمی کنند، مگر اینکه تشکل ها را جدی بگیرند. در کشور ما خوشبختانه در حوزه های مختلف، انجمن ها و سندیکاهای گوناگونی حضور دارند و فعالیت و کمک می کنند که مطالبات کاملا تجمیع  و کانالیزه شود و از کانال های مربوط به خود، امکان پیگیری تقاضاها و مطالبات از راه های قانونی فراهم آید؛ اما تا به حال جوانان، به ویژه آنان که کار تشکیلاتی و سازمانی سمنی انجام می دهند، از داشتن یک تشکل فراگیر ملی که نقش واسط میان تشکل ها و ارگان های حکومتی را ایفا کند، محروم بودند. خوشبختانه تشکیل مجمع ملی جوانان و هیئت رئیسه، یک گام اساسی و جدی در شکل گیری نهادی کاملا خودجوش و غیردولتی برای پیگیری مطالبات سازمان های مردم نهاد و جوانان محسوب می شود.

مدیر کل مشارکت های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان افزود: ما معتقدیم که مجمع ملی جوانان اگرچه از لحاظ تعاریف علمی، یک سندیکا محسوب نمی شود اما نقشی که ایفا خواهد کرد، یک نقش سندیکایی است؛ به نحوی که ارتباطی میان تشکل ها و سمن های حوزه جوانان ایجاد می کند و می تواند مجموعه مطالبات و خواست های جوانان و سمن ها ر ا به صورت یکپارچه گردآوری و جمع بندی کند و با توجه به حیطه اختیارات و وظایفی که دارد، این مطالبات را از نهادهای مربوطه و ارگان های دولتی و حکومتی پیگیری کند و در سالگرد چهلمین سال پیروزی انقلاب، یک نقطه عطف و اتفاق ویژه تلقی می شود که  از این به بعد جوانان ملجأ و پناهگاه و نهادی را در اختیار دارند تا در چارچوب قانون مسائل خود را پیگیری کنند.

سالک در زمینه نقش این سندیکا در پرورش مدیران توانا و دولتمردان آینده اظهار کرد: ما در حال پرورش یک طفل نوپا هستیم، پس باید انتظارات مان منطقی باشد و اساسا ایران در حال تمرین دموکراسی است. جامعه مدنی در ایران یک پدیده نوظهور و نوپاست. نقشی که این نهاد مدنی جدید می تواند ایفا کند و سمت و سوی آن، به عملکرد همه ما و همه نهادهای دولتی بستگی دارد. اگر ارگان ها و نهادهای مختلف در مواجهه با این نهاد، صبور بوده و سیاست و توجه لازم را مبذول کنند، این نهاد می تواند هم کارآمد باشد و هم در پرورش نسل جدید مدیران بسیار موثر عمل کند.

وی افزود:  از آنجا که تشکل ها یک محیط مناسب برای کادرسازی فراهم می کنند، در دل هر تشکل مجموعه ای از فعالیت ها و کتاب برترمه ها انجام می شود که با تعاملی که بین جوانان شکل می گیرد و روندی که طی می شود، در پروسه کادرسازی مدیریتی برای آینده کشور به شدت می تواند نقش آفرین باشد. اما به هر حال این فقط یک نهاد است که متغیرهای زیادی در عملکرد خوب یا بد آن نقش ایفا می کنند. این نهاد متولد شده است، اگر در ادامه بتوانیم جایگاه آن را هم تثبیت کنیم، می توان انتظار داشت در پروسه تربیت مدیران کارآمد هم نقش خوبی ایفا کند.